رهنما-شهرزاد

جلسه اول

1399/3/18 ساعت 15:25:30

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فصل 1

1399/3/18 ساعت 15:26:40

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فصل 2

1399/3/18 ساعت 15:27:10

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جلسه دوم

1399/3/18 ساعت 15:28:37

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جلسه سوم

1399/3/19 ساعت 09:38:03

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جلسه سوم

1399/3/19 ساعت 09:38:48

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جلسه چهارم

1399/3/21 ساعت 11:37:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جلسه چهارم

1399/3/21 ساعت 11:37:43

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جلسه پنجم

1399/3/21 ساعت 11:39:30

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جلسه پنجم

1399/3/21 ساعت 11:40:00

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد