علوی -فائزه

پاورپوینت - جلسه اول

1399/2/3 ساعت 16:52:20

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

ویدئو _ بخش اول

1399/2/3 ساعت 16:39:02

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ویدئو _ بخش دوم

1399/2/3 ساعت 16:51:09

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

پاورپوینت - جلسه دوم

1399/2/10 ساعت 13:43:23

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

ویدئو - جلسه دوم

1399/2/10 ساعت 14:06:37

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

پاورپوینت - جلسه سوم

1399/2/27 ساعت 15:42:38

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

ویدئو - جلسه سوم

1399/2/27 ساعت 16:33:52

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فصل دوم - مشتق

1399/3/6 ساعت 15:24:10

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

ادامه قضایای مشتق

1399/3/6 ساعت 15:24:49

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تابع مثلثاتی

1399/3/6 ساعت 15:25:25

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه روزبه می باشد