محمدی-ناصر

درس اول : نظارت چاپ چیست ؟؟؟؟؟؟؟

1400/1/10 ساعت 18:54:13

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس دوم : ناظر چاپ کیست؟؟؟؟؟؟؟؟

1400/1/10 ساعت 19:03:40

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس سوم : راه و بیراه کاغذ چیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1400/1/11 ساعت 14:11:14

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس چهارم : کاغذ ncr چیست ؟؟؟؟؟

1400/1/11 ساعت 14:20:42

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد