محمدی-ناصر

درس اول : نظارت چاپ چیست ؟؟؟؟؟؟؟

1400/1/10 ساعت 18:54:13

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس دوم : ناظر چاپ کیست؟؟؟؟؟؟؟؟

1400/1/10 ساعت 19:03:40

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس سوم : راه و بیراه کاغذ چیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1400/1/11 ساعت 14:11:14

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس چهارم : کاغذ ncr چیست ؟؟؟؟؟

1400/1/11 ساعت 14:20:42

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جزوه انسان طبیعت طراحی

1400/3/4 ساعت 12:56:08

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

درس چهرم : جهان اجتماعی چیست؟

1400/3/4 ساعت 14:02:48

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس پنجم : پیامدهای جهان اجتماعی

1400/3/4 ساعت 14:13:05

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس ششم : هویت فردی و هویت اجتماعی

1400/3/4 ساعت 14:18:15

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس هنر و تمدن اسلامی 2 که فایل پاور پوینت هست

1400/3/20 ساعت 16:19:18

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

دوران پارینه سنگی

1400/8/28 ساعت 12:57:33

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد