محمدی-ناصر

جلسه اول : پیشینیه تمدن اسلامی

1399/8/20 ساعت 13:24:08

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

جلسه دوم. مفهوم ارتباط

1399/9/3 ساعت 20:43:28

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه اول : ناظر چاپ

1399/9/6 ساعت 19:53:53

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه اول : ناظر چاپ

1399/9/8 ساعت 19:38:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه دوم : ابعاد کاغذ

1399/9/8 ساعت 20:06:43

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه سوم : راه و بیراه کاغذ

1399/9/8 ساعت 20:45:11

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه دوم : مساجد اسلامی

1399/9/13 ساعت 20:17:21

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه سوم : تاریخ اسلام

1399/9/20 ساعت 20:22:11

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه چهارم : حکومت بنی امیه

1399/9/20 ساعت 20:30:41

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه پنجم : حکومت امویان

1399/9/20 ساعت 20:43:18

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد