محمدی-ناصر

جلسه چهارم : انواع کاغذ و اندازه کتاب

1399/9/21 ساعت 09:42:41

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه 6 مکتب عباسیان 1

1399/10/5 ساعت 23:36:09

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه 7 : دوره عباسیان 2

1399/10/5 ساعت 23:44:39

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

فایل پی دی اف

1399/10/20 ساعت 11:36:53

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل pdf

1399/10/20 ساعت 12:05:04

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل پاورپوینت

1399/10/23 ساعت 11:37:18

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

فایل پاورپوینت

1399/10/23 ساعت 11:40:20

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

فصل اول : تاریخچه عکاسی سیاه و سفید

1399/12/8 ساعت 08:31:22

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل اول : تاریخچه عکاسی سیاه و سفید

1399/12/8 ساعت 08:39:19

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل دوم: تاریخچه عکاسی رنگی

1399/12/8 ساعت 08:56:13

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد