محمدی-ناصر

هنر و تمدن اسلامی 2- مبحث سوم: ویژگی های سبک معماری خراسانی

1399/12/18 ساعت 14:40:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس اول : تعریف جامعه شناسی

1399/12/21 ساعت 18:53:54

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس دوم : کنش چیست ؟؟؟؟؟

1399/12/21 ساعت 19:25:37

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس سوم : کنش اجتماعی چیست ؟

1399/12/22 ساعت 13:08:33

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس چهارم : مواد حساس به نور

1400/1/3 ساعت 11:53:10

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس چهارم : مواد حساس به نور

1400/1/3 ساعت 12:02:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس پنجم : تارخچه عکاسی در ایران

1400/1/3 ساعت 12:35:35

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس پنجم : تارخچه عکاسی در ایران

1400/1/3 ساعت 13:03:48

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس ششم : عکاسی در دوره پهلوی دوم

1400/1/3 ساعت 13:20:38

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس ششم : عکاسی در دوره پهلوی دوم

1400/1/3 ساعت 13:36:56

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد