آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب رجائی -امین

رجائی -امین

استاد

مدرس مهندسی برق-قدرت

مربی


تعداد محتوا: 185


صفحه وب

صفحه وب دبستانی-فرهاد

دبستانی-فرهاد

استاد

مدرس مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 149


صفحه وب

صفحه وب خان احمدلو-سمانه

خان احمدلو-سمانه

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 143


صفحه وب

صفحه وب رستمی-فرحناز

رستمی-فرحناز

استاد

مدرس روانشناسی

مربی


تعداد محتوا: 137


صفحه وب

صفحه وب آقاجانلو-حبیب

آقاجانلو-حبیب

استاد

مدرس حسابداری

مربی


تعداد محتوا: 117


صفحه وب

صفحه وب محمدی-فرشته

محمدی-فرشته

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 115


صفحه وب

صفحه وب ملائی-سعیده

ملائی-سعیده

استاد

مدرس معماری

مربی


تعداد محتوا: 106


صفحه وب

صفحه وب محمدی-ناصر

محمدی-ناصر

استاد

مدرس گرافیک

مربی


تعداد محتوا: 105


صفحه وب

صفحه وب رخش-سولماز

رخش-سولماز

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 90


صفحه وب

صفحه وب فتحی-محمود

فتحی-محمود

استاد

مدرس حقوق

مربی


تعداد محتوا: 86


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد