آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب حکمی-محمود

حکمی-محمود

استاد

مدرس تربیت بدنی

مربی


تعداد محتوا: 22


صفحه وب

صفحه وب شکوری سمیه

شکوری سمیه

استاد

مدرس تربیت بدنی

مربی


تعداد محتوا: 4


صفحه وب

صفحه وب صفری زنجانی فرهاد

صفری زنجانی فرهاد

استاد

مدرس علوم ورزشی

مربی


تعداد محتوا: 33


صفحه وب

صفحه وب حشمتی- مینا

حشمتی- مینا

استاد

مدرس برق قدرت مهندسی برق مهندسی برق-قدرت

مربی


تعداد محتوا: 59


صفحه وب

صفحه وب بهاره صفری

بهاره صفری

استاد

مدرس معماری مهندسی معماری

مربی


تعداد محتوا: 19


صفحه وب

صفحه وب بهروز واثقی

بهروز واثقی

استاد

مدرس برق قدرت کاردان فنی برق-الکترونیک مهندسی برق الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 22


صفحه وب

صفحه وب خ پوربیگدلی

خ پوربیگدلی

استاد

مدرس تربیت بدنی

مربی


تعداد محتوا: 4


صفحه وب

صفحه وب محمدرضا انصاری

محمدرضا انصاری

استاد

مدرس مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 5


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به دانشگاه روزبه می باشد