آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب مصلی-مهسا

مصلی-مهسا

استاد

مدرس حسابداری و بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 78


صفحه وب

صفحه وب سلیمی-احسان

سلیمی-احسان

استاد

مدرس الکترونیک مهندسی برق-الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 77


صفحه وب

صفحه وب اسداله نیا-سعید

اسداله نیا-سعید

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی مهندسی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 76


صفحه وب

صفحه وب باقری-میترا

باقری-میترا

استاد

مدرس حسابداری حسابداری و بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 75


صفحه وب

صفحه وب ناصری-مونا

ناصری-مونا

استاد

مدرس گرافیک

مربی


تعداد محتوا: 70


صفحه وب

صفحه وب حریری-امیرحسین

حریری-امیرحسین

استاد

مدرس مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 69


صفحه وب

صفحه وب بهروزی نژاد -هادی

بهروزی نژاد -هادی

استاد

مدرس گرافیک کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

مربی


تعداد محتوا: 67


صفحه وب

صفحه وب ریاحی-مهدی

ریاحی-مهدی

استاد

مدرس طراحی لباس گرافیک هنرهای تجسمی کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری تكنولوژی و طراحی دوخت

مربی


تعداد محتوا: 67


صفحه وب

صفحه وب مهری - سمیرا

مهری - سمیرا

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 65


صفحه وب

صفحه وب بیات- سینا

بیات- سینا

استاد

مدرس تربیت بدنی

مربی


تعداد محتوا: 64


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد