آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب نادرحیدری

نادرحیدری

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی حسابداری حسابداری و بازرگانی کارشناسی ناپیوسته حسابداری علمی کاربردی حقوق قضایی-علوم ثبتی

مربی


تعداد محتوا: 7


صفحه وب

صفحه وب عبدالهی-رویا

عبدالهی-رویا

استاد

مدرس حسابداری و بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 15


صفحه وب

صفحه وب قادری نیا-پریوش

قادری نیا-پریوش

استاد

مدرس تربیت بدنی

مربی


تعداد محتوا: 10


صفحه وب

صفحه وب طریقی -مرضیه

طریقی -مرضیه

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 12


صفحه وب

صفحه وب دهقانی اشکذی - حمید

دهقانی اشکذی - حمید

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 11


صفحه وب

صفحه وب حاتمی - مریم

حاتمی - مریم

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 14


صفحه وب

صفحه وب عبادی-فرناز

عبادی-فرناز

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 12


صفحه وب

صفحه وب طاهری-ندا

طاهری-ندا

استاد

مدرس گرافیک

مربی


تعداد محتوا: 7


صفحه وب

صفحه وب حسینی-احمد

حسینی-احمد

استاد

مدرس فناوری اطلاعات و ارتباطات مهندسی کامپیوتر مهندسی برق مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 28


صفحه وب

صفحه وب گل سرخی-اکرم

گل سرخی-اکرم

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 11


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به دانشگاه روزبه می باشد