آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب میرمحمدرضایی-نرگس

میرمحمدرضایی-نرگس

استاد

مدرس معماری

مربی


تعداد محتوا: 18


صفحه وب

صفحه وب باقری-دکترمحمد

باقری-دکترمحمد

استاد

مدرس معماری

مربی


تعداد محتوا: 8


صفحه وب

صفحه وب والی  زاده -بهناز

والی زاده -بهناز

استاد

مدرس مهندسی معماری

مربی


تعداد محتوا: 8


صفحه وب

صفحه وب رضائی -سیده الهام

رضائی -سیده الهام

استاد

مدرس معماری

مربی


تعداد محتوا: 8


صفحه وب

صفحه وب رمضانی-مجید

رمضانی-مجید

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 51


صفحه وب

صفحه وب یوسفیان-حسام الدین

یوسفیان-حسام الدین

استاد

مدرس برق قدرت مهندسی برق-قدرت

مربی


تعداد محتوا: 4


صفحه وب

صفحه وب سلیمی-احسان

سلیمی-احسان

استاد

مدرس الکترونیک مهندسی برق-الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 28


صفحه وب

صفحه وب ابراهیمی فردزنجان-پریا

ابراهیمی فردزنجان-پریا

استاد

مدرس برق قدرت کاردان فنی عمران مهندسی برق مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 7


صفحه وب

صفحه وب دارابیان - محسن

دارابیان - محسن

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 11


صفحه وب

صفحه وب رجائی -امین

رجائی -امین

استاد

مدرس مهندسی برق مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 3


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به دانشگاه روزبه می باشد