آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب محمدی -محمد

محمدی -محمد

استاد

مدرس مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 37


صفحه وب

صفحه وب منزوی-ایلیا

منزوی-ایلیا

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی حسابداری و بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 36


صفحه وب

صفحه وب هیراد صفری زنجانی

هیراد صفری زنجانی

استاد

مدرس مهندسی معماری مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 36


صفحه وب

صفحه وب اکبری امامی-  مینا

اکبری امامی- مینا

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی حسابداری روانشناسی طراحی لباس

مربی


تعداد محتوا: 35


صفحه وب

صفحه وب جزءمقدم-رحیم

جزءمقدم-رحیم

استاد

مدرس برق قدرت مدیریت بازرگانی فناوری اطلاعات و ارتباطات مهندسی کامپیوتر مهندسی برق مدیریت بازرگانی حسابداری روانشناسی مهندسی مکانیک مهندسی عمران مهندسی برق-الکترونیک مدیریت مالی مهندسی برق-قدرت مهندسی مکانیک مهندسی تکنولوژی کامپیوتر مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 35


صفحه وب

صفحه وب موسوی - سیده فرزانه

موسوی - سیده فرزانه

استاد

مدرس تربیت بدنی

مربی


تعداد محتوا: 34


صفحه وب

صفحه وب امیر قوردویی میلان

امیر قوردویی میلان

استاد

مدرس مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 34


صفحه وب

صفحه وب بویینی -معصومه

بویینی -معصومه

استاد

مدرس روانشناسی

مربی


تعداد محتوا: 33


صفحه وب

صفحه وب بهروز واثقی

بهروز واثقی

استاد

مدرس برق قدرت کاردان فنی برق-الکترونیک مهندسی برق الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 33


صفحه وب

صفحه وب آیت اللهی-دکتر مجتبی

آیت اللهی-دکتر مجتبی

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 32


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد