آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب موسوی-سید سلمان

موسوی-سید سلمان

استاد

مدرس مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 19


صفحه وب

صفحه وب اسدی-مسعود

اسدی-مسعود

استاد

مدرس معماری کاردان فنی عمران مهندسی معماری مهندسی عمران ساختمان مهندسی تکنولوژی معماری مهندسی تکنولوژی عمران مهندسی اجرایی عمران

مربی


تعداد محتوا: 13


صفحه وب

صفحه وب دبستانی-فرهاد

دبستانی-فرهاد

استاد

مدرس مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 33


صفحه وب

صفحه وب کلانتری-میترا

کلانتری-میترا

استاد

مدرس مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 24


صفحه وب

صفحه وب توکلی-دکترآزاده

توکلی-دکترآزاده

استاد

مدرس مهندسی عمران-محیط زیست

مربی


تعداد محتوا: 8


صفحه وب

صفحه وب رهنما -مهرداد

رهنما -مهرداد

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 5


صفحه وب

صفحه وب همتی-حیدر

همتی-حیدر

استاد

مدرس مهندسی عمران-سازه مهندسی عمران-محیط زیست

مربی


تعداد محتوا: 2


صفحه وب

صفحه وب جباری-مهدی

جباری-مهدی

استاد

مدرس برق قدرت روانشناسی الكتروتكنیك مهندسی برق-قدرت

مربی


تعداد محتوا: 61


صفحه وب

صفحه وب عباسی بوجی-محسن

عباسی بوجی-محسن

استاد

مدرس برق قدرت

مربی


تعداد محتوا: 10


صفحه وب

صفحه وب شاهین-رامین

شاهین-رامین

استاد

مدرس کامپیوتر مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 9


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به دانشگاه روزبه می باشد