آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب کاظمی راد -نفیسه

کاظمی راد -نفیسه

استاد

مدرس تربیت بدنی

مربی


تعداد محتوا: 31


صفحه وب

صفحه وب محمدی-علیرضا

محمدی-علیرضا

استاد

مدرس الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 30


صفحه وب

صفحه وب اسدی-مسعود

اسدی-مسعود

استاد

مدرس معماری کاردان فنی عمران مهندسی معماری مهندسی عمران ساختمان مهندسی تکنولوژی معماری مهندسی تکنولوژی عمران مهندسی اجرایی عمران

مربی


تعداد محتوا: 29


صفحه وب

صفحه وب بیگدلی -بهاره

بیگدلی -بهاره

استاد

مدرس طراحی لباس

مربی


تعداد محتوا: 29


صفحه وب

صفحه وب عطابخش-میلاد

عطابخش-میلاد

استاد

مدرس صنایع شیمیایی

مربی


تعداد محتوا: 28


صفحه وب

صفحه وب صیدی-حسن

صیدی-حسن

استاد

مدرس مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 28


صفحه وب

صفحه وب رجائی -امین

رجائی -امین

استاد

مدرس مهندسی برق مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 28


صفحه وب

صفحه وب حسینی-احمد

حسینی-احمد

استاد

مدرس فناوری اطلاعات و ارتباطات مهندسی کامپیوتر مهندسی برق مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 28


صفحه وب

صفحه وب سنایی-المیرا

سنایی-المیرا

استاد

مدرس معماری

مربی


تعداد محتوا: 27


صفحه وب

صفحه وب موسوی-سید سلمان

موسوی-سید سلمان

استاد

مدرس مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 27


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد