آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب جزءمقدم-رحیم

جزءمقدم-رحیم

استاد

مدرس برق قدرت مدیریت بازرگانی فناوری اطلاعات و ارتباطات مهندسی کامپیوتر مهندسی برق مدیریت بازرگانی حسابداری روانشناسی مهندسی مکانیک مهندسی عمران مهندسی برق-الکترونیک مدیریت مالی مهندسی برق-قدرت مهندسی مکانیک مهندسی تکنولوژی کامپیوتر مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 35


صفحه وب

صفحه وب طوفان-دکتر سیروس

طوفان-دکتر سیروس

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 38


صفحه وب

صفحه وب لایقی منفرد-مهناز

لایقی منفرد-مهناز

استاد

مدرس مهندسی برق-الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 21


صفحه وب

صفحه وب رجایی-علی

رجایی-علی

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

مربی


تعداد محتوا: 21


صفحه وب

صفحه وب خنجری-ناصر

خنجری-ناصر

استاد

مدرس کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 18


صفحه وب

صفحه وب محمدی-فرشته

محمدی-فرشته

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 115


صفحه وب

صفحه وب جورشری-کشواد

جورشری-کشواد

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 1


صفحه وب

صفحه وب رادمان-علی

رادمان-علی

استاد

مدرس مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 12


صفحه وب

صفحه وب قربانلو-مهدی

قربانلو-مهدی

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 2


صفحه وب

صفحه وب اسداله نیا-سعید

اسداله نیا-سعید

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی مهندسی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 42


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به دانشگاه روزبه می باشد