آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب رخش-سولماز

رخش-سولماز

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 31


صفحه وب

صفحه وب امیری-سیده فرشته

امیری-سیده فرشته

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 24


صفحه وب

صفحه وب نرگس محمدی

نرگس محمدی

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 19


صفحه وب

صفحه وب محمدی-علیرضا

محمدی-علیرضا

استاد

مدرس الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 20


صفحه وب

صفحه وب حریری-دکترمهدی

حریری-دکترمهدی

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 5


صفحه وب

صفحه وب تحقیقی شربیان-محمد

تحقیقی شربیان-محمد

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 4


صفحه وب

صفحه وب اکبری گلنگدری-فاطمه

اکبری گلنگدری-فاطمه

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 5


صفحه وب

صفحه وب حسینی نیا-سیدمسعود

حسینی نیا-سیدمسعود

استاد

مدرس کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 8


صفحه وب

صفحه وب مرادی- علی

مرادی- علی

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 25


صفحه وب

صفحه وب محمدی-ناصر

محمدی-ناصر

استاد

مدرس گرافیک

مربی


تعداد محتوا: 35


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به دانشگاه روزبه می باشد