آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب ریاحی-مهدی

ریاحی-مهدی

استاد

مدرس طراحی لباس گرافیک هنرهای تجسمی کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری تكنولوژی و طراحی دوخت

مربی


تعداد محتوا: 39


صفحه وب

صفحه وب فرخی-نشاط

فرخی-نشاط

استاد

مدرس گرافیک

مربی


تعداد محتوا: 31


صفحه وب

صفحه وب ولیزاده - محمدمهدی

ولیزاده - محمدمهدی

استاد

مدرس گرافیک

مربی


تعداد محتوا: 16


صفحه وب

صفحه وب خان احمدلو-سمیه

خان احمدلو-سمیه

استاد

مدرس تكنولوژی و طراحی دوخت

مربی


تعداد محتوا: 87


صفحه وب

صفحه وب خان احمدلو-سمانه

خان احمدلو-سمانه

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 110


صفحه وب

صفحه وب اکبری امامی-  مینا

اکبری امامی- مینا

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی حسابداری روانشناسی طراحی لباس

مربی


تعداد محتوا: 20


صفحه وب

صفحه وب ناصری-مونا

ناصری-مونا

استاد

مدرس گرافیک

مربی


تعداد محتوا: 28


صفحه وب

صفحه وب تاران -مسعود

تاران -مسعود

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 7


صفحه وب

صفحه وب بهروزی نژاد -هادی

بهروزی نژاد -هادی

استاد

مدرس گرافیک کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

مربی


تعداد محتوا: 21


صفحه وب

صفحه وب بیگدلی -بهاره

بیگدلی -بهاره

استاد

مدرس طراحی لباس

مربی


تعداد محتوا: 29


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به دانشگاه روزبه می باشد