آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب حقیقت پور- نرگس

حقیقت پور- نرگس

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 6


صفحه وب

صفحه وب کاظمی-سمیه

کاظمی-سمیه

استاد

مدرس مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 26


صفحه وب

صفحه وب تعمیدی-اکرم

تعمیدی-اکرم

استاد

مدرس معماری مهندسی کامپیوتر طراحی لباس

مربی


تعداد محتوا: 24


صفحه وب

صفحه وب نادری-مهسا

نادری-مهسا

استاد

مدرس الكتروتكنیك

مربی


تعداد محتوا: 20


صفحه وب

صفحه وب ابراهیمی زهروی-لیدا

ابراهیمی زهروی-لیدا

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 22


صفحه وب

صفحه وب تدریسی-صادق

تدریسی-صادق

استاد

مدرس مهندسی برق مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 9


صفحه وب

صفحه وب عطابخش-میلاد

عطابخش-میلاد

استاد

مدرس صنایع شیمیایی

مربی


تعداد محتوا: 9


صفحه وب

صفحه وب شاهد-امید

شاهد-امید

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 1


صفحه وب

صفحه وب موسی پور -الهام

موسی پور -الهام

استاد

مدرس معماری مهندسی معماری

مربی


تعداد محتوا: 13


صفحه وب

صفحه وب خان بابایی-مهدی

خان بابایی-مهدی

استاد

مدرس مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 15


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به دانشگاه روزبه می باشد